Spendenübergabe Weihnachtsaktionen 2011

CIMG5935
CIMG5935

800 x 600
78077 Bytes